Meny
 
Pris på tjenester

(priser er ikke endelige og kan endres iløpet av oppstarts periode)

Engangsservice 990,-

  • alle type service hvor enhet må hentes til verksted
  • sikkerhetskopiering, dataoverføring*
  • Bytte av komponenter**
  • programmvarerens (fjerne virus, bloatware, ol.)
  • Generell feilsøking***

Timepris 440,-

  • for opplæring og veiledning
  • på stedet service
  • installasjon av tilbehør (printer, webcam, ruter ol.)

* I enkelte tilfeller er det ikke nødvendig å hente enhet til verksted for sikkerhetskopiering og dataoverføring, prossesen kan startes på stedet (timepris).

** Ikke alle enheter har mulighet for å bytte komponenter, enkelte enheter kan ikke benytte standard komponenter eller krever autorisasjon og spesialverktøy fra produsent (eksempel Apple produkter).

*** ved påvist maskinvarefeil og enheten er i god stand blir du referert til leverandør(RETAIL) for reprasjon dersom enheten er under 5år (2 år for enheter registrert på bedrift).

Kontakt